در انتهای وکالت نامه ی حق طلاقی که از طرف زوج به زوجه داده ش

پرسش

در انتهای وکالت نامه ی حق طلاقی که از طرف زوج به زوجه داده شده نوشتند  ” توکیل به غیر صرفا برای یک بار ”  ،معنای این جمله چیست ؟

0
Javaheri 10 ماه 120 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )