در رابطه با اجرای احکام

پرسش

مدتی قبل حکم شصت ضربه شلاق برای من داده شد به علت فحاشی در پیامک برای همسر سابقم.اما من برای اجرای حکم نرفتم.آیا در صورت حاضر نشدن من میتوانند حکم توقیف خوردرو را بدهند؟

0
مسعود میرمقدم 11 ماه 77 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )