در سوال قبلی به اشتباه چهل کیلو طلا نوشته ام. و منظورم چهار

پرسش

در سوال قبلی به اشتباه چهل کیلو طلا نوشته ام. و منظورم چهار بود.

0
Vida 5 روز 11 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse