در سوال قبلی به اشتباه چهل کیلو طلا نوشته ام. و منظورم چهار

پرسش

در سوال قبلی به اشتباه چهل کیلو طلا نوشته ام. و منظورم چهار بود.

0
Vida 3 ماه 47 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )