در صورت داشتن مشکل روانی در پدر آیا میتوان عدم صلاحیت وی را

پرسش

در صورت داشتن مشکل روانی در پدر آیا میتوان عدم صلاحیت وی را اثبات کرد ؟

در صورت اثبات آیا فرزند دختر خانواده (بالای ۱۸ سال )میتواند از کشور خارج شود؟

قیم قانونی وی چه کسی میشود ؟

و احتمال شکست در پرونده چقدر است ؟

0
Foroogh_msl 1 سال 154 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )