در صورت عدم حضور در دومین جلسه دادگاه ایا حکم جلب صادر میشود

پرسش

در صورت عدم حضور در دومین جلسه دادگاه ایا حکم جلب صادر میشود؟

0
برزویی 8 ماه 109 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )