در مورد چک چه اقدامی بکنم که مطمئن شوم

پرسش

سلام. فردی برای خریدمنزل من اماده هست. مبلغ کل خانه 50 میلیون بوده که میخاهد30 میلیون انرا نقد و بقیه را چک آبان ماه امسال بدهد. ولی شهریور ماه خودش ساکن شود.

1 ایا این قرارداد را ببندم؟

2در مورد چک چه اقدامی بکنم که مطمئن شوم؟

3 اگه در زمان مقرر در حسابش پول نبود چطور؟ چک کارمندی است

0
mobarhan4190 2 سال 175 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )