در یک شرکت سهامی خاص، در چه شرایطی ممکن است یک نهاد یا شخص ب

پرسش

در یک شرکت سهامی خاص، در چه شرایطی ممکن است یک نهاد یا شخص به اموال شخصی مدیر عامل تعدی کند؟ بدهی مالیاتی؟ چک برگشتی شرکت؟ تسهیلات دریافتی از بانک؟

0
ابوذر 8 ماه 76 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )