دزدی

پرسش

آیا کسی در محل کارش جلو دوربین مداربسته پولی بردارد و مشخص نشود چقدر است متهم بگوید من این مقدار برداشتم وطرف قبول نکند بگوید بیشتر است چه میشود لطفا راهنمایی کنید

0
Ssssdd_321 8 ماه 55 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )