دعوای دسته جمعی بوده قاضی ضمانت داده چند روز طول میکشه ازاد بشن؟

پرسش

سلام وقت بخیر . دعوای دسته جمعی بوده قاضی ضمانت داده چند روز طول میکشه ازاد بشن؟

0
Negin07360@gmail.com 1 سال 151 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )