دعوا

پرسش

ارسال پرسش حقوقی رایگان در این قسمت، مشاوره حقوقی آنلاین رایگان، هر پرسش حقوقی دارید اینجا بنویسید تا پاسخ آنرا برای شما ارسال کنیم…

سلام.فرزند من شیشه همسایه را شکسته و خودمان قبل از اینکه آنها متوجه شوند به آنها گفتیم که ما شکستیم و شیشه بری را آوردیم که شیشه بندازه ولی زن همسایه خیلی آبروریزی کرد و جلو درب حیاط آمده و گفت شکایت میکنم و گفت توری هم داشته من نصاب توری هم بردم ولی به اون اجازه اندازه گیری نداده و گفته شکایت کردم و گفته ما فحش دادیم در صورتی که دروغ میگه چکار باید بکنم

0
محمد 9 ماه 80 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )