دفاع ازاتهام انتسابی

پرسش

ارسال پرسش حقوقی رایگان در این قسمت، مشاوره حقوقی آنلاین رایگان، هر پرسش حقوقی دارید اینجا بنویسید تا پاسخ آنرا برای شما ارسال کنیم…سلام.چندوقت پیش باهمسرم دراثرتهمت های ناروابه خوانواده ام بحثمون شدکه منجربه درگیری بدنی شد که هردوچندضربه ای به هم زدیم.من خبرنداشتم وحالافهمیدم همسرم رفته طول درمان گرفته وبه خاطر ایرادصدمه بدنی ازمن شکایت کرده والان ابلاغیه اومده که باید باضامن معتبرووکیل به دادگستری مراجعه کنم وگرنه جلب میشم.البته من نظامی هستم ونمیتونن من روجلب کنن.من هم زخمی شدم اماطول درمان نگرفتم وبه این چیزهافکرنمی کردم.وهم اکنون بین ماصلح وآشتی هست.حالاباید چکارکنم؟

0
akb19712 8 ماه 63 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )