دفاع مشروع

پرسش

سلام اگر کسی در خانه ی من را بزند و پدرم برود سپس خودم رفته و بعد از بحث طرف با کشیده  یا سیلی دعوا را شروع کند.و من نیز برای دفاع مشت بزنم(مانند او)

سپس برادرم برای دفاع از من وارد شود و با چوب آنرا بزند

ایا این دفاع مشروع است؟

0
دانشجو 10 ماه 82 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )