دیه راننده مقصرحادثه

پرسش

من  (راننده  وسیله نقلیه )در مورخ ١٣٩٧/۶/٢١  باشتر تصادف کردم افسر پلیس کروکی را برای تعیین مقصر ۵٠-۵٠ تنظیم کرده

لازم به ذکر است حیوان بی صاحب بوده.  جراحات شامل شکستگی درشت نی و نازک نی است

لطفا بفرمایید با توجه به نوع کروکی دیه بنده از کجا قابل دریافت است؟

پاسخ داده شده و منتظر کاربر 0
احمد 5 ماه 62 نمایش 0

پاسخ ( ۱ )

 1. درود برشما

  ارزوی سلامتی برای شما دارم

  دیه راننده مقصر از بیمه حوادث راننده پرداخت میشود

  کروکی حادثه

  گزارش نیروی  انتظامی

  گرارش اورژانس

  تاییدیه پزشکی قانونی

  بیمه نامه و گواهینامه خودرا جهت تشکیل پرونده دریافت خسارت به بیمه گر تقدیم کنید

   

  20 رور بعداز تکمیل مدارک ببمه گر مکلف است معادل ریالی دیه جراحات وارده را به شما پرداخت نماید

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )