دیه از صندوق خسارت بدنی

پرسش

با سلام

دادگاه ۱ ماه پیش حکم به پرداخت ۸۰ میلیون داده

صندوق خسارت بدنی تقاضای تجدید نظر کردن و همکاران نظرات مختلفی دادن

آیا در تجدید نظر میتوانند رقم دیه را کم کنند ؟

ایا تجدید نظر روال کاری صندوق هست؟

ایا در تجدید نظر حضور شاهدین و بنده نیازه یا پرونده فقط روخوانی میشود؟

0
Ario2000 10 ماه 81 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )