دیه شکستی پا استخوان بزرگ با پلاتین

پرسش

سلام

من اسفند تصادف کردم پام شکست استخوان بزرگ پا و الان خرداد که رفتم پزشک قانونی 3 درصد واسم زده

ایا شکستی پا همراه پلاتین 3 درصده ؟!

و ارش چه قدر میشه !؟

0
محمد 9 ماه 65 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )