دیه

پرسش

با سلام من در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ازناحیه مفصل ران مورد آسیب واقع شده وطی این مدت به دنبال مداوا بودم در شب حادثه از سوی دونفر که درحال شوخی با یکدیگر بوده آسیب دیدم مکان مورد نظر دارای سیستم تصویری مداربسته بوده ولی تلاش من برای یک نسخه فیلم حادثه بی نتیجه بود وبه عدم همکاری فیلم دردست من نیست ولی یک نفر شاهد دارم آیا امکان رسیدگی دارم یا خیر

0
ژرژ موسی خان 10 ماه 71 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )