دیه

پرسش

باسلام

ایا در صورت نداشتن قرارداد و بیمه از کار فرما در صورت ایجاد خسارت جمسی ب کار گر در حین کار میتوان شکایتو ادعای خسارت نمود

0
م م 10 ماه 102 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )