راهنمایی

پرسش

با سلام من با پسر عمویم مشکل ملکی دارم دادگاه بدوی به سود من بوده ولی تجدیدنظر به ۴ماه زندان منو محکوم کرده آیا میتونم پرونده را به دیوان عالی کشور بفرستم

0
کفایت 5 ماه 55 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )