راه کار های دفاع از پرونده شکایت کارگر از کارفرما

پرسش

سلام
آیا در مورد اداره کار و روابط کارگری کارفرمایی هم مشاوره حقوقی میدید؟

0
msfmzm 11 ماه 74 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )