رهن و اجاره

پرسش

ارسال پرسش حقوقی رایگان در این قسمت، مشاوره حقوقی آنلاین رایگان، هر پرسش حقوقی دارید اینجا بنویسید تا پاسخ آنرا برای شما ارسال کنیم…

سلامبنده مستاجرم

وقتی میخوام خانه مو جابجا کنم پس از اتمام قرارداد به موجر گفتم باید یکماه قبل از سررسید قرارداد نصف پول رهنم رو بدی تا بدهم به صاحبخانه جدید

خواستم بدونم مطالبه حدتقل نصف پول رهن یکماه قبل از سررسید قرارداد قانونی است یا نه؟

اگه قانونی است بی زحمت بند و ماده و تبصره شو هم بفرمایید

ممنون

0
محمدی زواره 12 ماه 75 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )