زمینی در سال 92 خریداری نموده و سند گرفتیم بعد از دوسال صاحب

پرسش

زمینی در سال 92 خریداری نموده و سند گرفتیم بعد از دوسال صاحب زین قولنامه ای رو کرده که 500متر آن را فروخته ما قولنامه اصلی زمین را امضا نمودیم ولی آنها زیر قولنامه این 500 متر را اضافه نموده اند در دادگاه بدوی رای مثبت گرفته ولی در دادگاه تجدید نظر رای منفی گرفتیم حال باید چکار کنیم

پاسخ داده شده و منتظر کاربر 0
پروین 2 سال 118 نمایش 0

پاسخ ( ۱ )

  1. متاسفیم این یک پرسش خصوصی است

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )