زمین مشاعی

پرسش

با سلام و خسته نباشید جعفرزاده هستم و یک زمین مشاعی به متراژ 182 مترحدود 10 سال پیش خریدم و کل زمین 5470 متر است که مالک اصلی زمین به 25 نفر با متراژهای مختلف فروخته و حدود 1800 متر ان هم برای خود نگه داشته . سال 91 مالک اقداماتی جهت توافق با شهرداری منطقه انجام داد و قرار شد 45 درصد زمین را عرصه در مسیر شهرداری انتقال بدهیم که تعدادی انتقال دادند و تعدادی ندادند. خود مالک هم انتقال نداد و بهانه اورد که چون همه انتقال ندادند من هم هیچ کاری برای توافق انجام نمیدهم. سوال من این است ایا ما 25 نفر که حدحدود 3630 متر از 5470 متر را داریم میتوانیم از راه حقوقی کاری برای رسیدن به حقمان انجام دهیم.

0
Seeed.ardalan 11 ماه 85 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )