زمین

پرسش

با سلام.قطعه زمینی در شمال کشور با شکل مشخص و دارای مجوز کاربری مسکونی از بنیاد مسکن خریداری و در سامانه سیماک به نام خود ثبت کرده ام.متاسفانه برای اخذ مجوز حصار کشی به دهیاری مراجعه که عنوان می نمایند مختصات آن اشکال دارد.سوال بنده این است که با توجه به اینکه نقشه بردار و بنیاد مسکن و شاید خود فروشنده در ایجاد این مشکل دخیل بوده و کلی هزینه چه مالی و چه زمانی صرف اخذ مجوز کاربری شده, چگونه می توانم مشکل زمین خود را حل نمایم؟لازم به ذکر است قسمتی از زمین در قطعه بندی جدید توسط فروشنده و نقشه بردار به شخص ثالثی فروخته شده ولی از معرفی خریدار جدید خودداری و از اصلاح نقشه نیز توسط فروشنده و نقشه بردار خودداری می شود.لطفا راهنمایی بفرمایید.

0
pa 9 ماه 63 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )