زندگی با همسر دارای مشکل روحی و روانی

پرسش

سلام

زندگی با زنی که دارای مشکل روحی و روانی است در زیر یک سقف تا روز تشکیل جلسه دادگاه آیا الزامی است یا خیر؟ با توجه به احتمال خطر آسیب رسانی زن به مرد.

با تشکر.

0
صفر 11 ماه 59 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )