زن قبل از طلاق میتواند جهیزیه خود را از منزل همسر خارج کند؟

پرسش

زن قبل از طلاق میتواند جهیزیه خود را از منزل همسر خارج کند؟

0
اصغری 12 ماه 239 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )