سالهای لغو بیمه

پرسش

سلام. من از انتهای سال ۸۷ در دانشگاهی به عنوان کادر اداری مشغول به کار شدم و در سال ۹۰ در همان دانشگاه در دکتری پذیرفته شدم و مشغول به تحصیل لذا به دستور رییس وقت قراداد من تا انتهای تحصیل تا سال ۹۵ از سایر قراردادها متمایز شد و در قرارداد جدید تنها یک مبلغ ثابت تا انتهای سال در نظر گرفته میشد که مینیمم مقدار حقوق بود. بیمه من با عنوان دلیل اینکه در همان محل کار تحصیل ممانعت داشته و نباید سابقه بیمه وجود داشته باشد تا سال ۹۵ حذف گردید،به مدت پنج سال با اتمام دکترا و تغییر ریاست در دانشگاه مجدد بیمه من از انتهای سال ۹4 برقرار گردید. ایا امکان اقامه شکایت از همان دانشگاه برای سالهایی که بیمه نداشته ام جهت دریافت بیمه ان زمان مقدور است؟ از عدالت اداری باید اقدام کنم و شانس موفقیت چقدر است؟

0
من 11 ماه 62 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )