سرقفلی وکسب وپیشه

پرسش

ارسال پرسش حقوقی رایگان در این قسمت، مشاوره حقوقی آنلاین رایگان، هر پرسش حقوقی دارید اینجا بنویسید تا پاسخ آنرا برای شما ارسال کنیم…

باسلام بنده مدت ۲۲ سال سرقغلی مغازه ای رو در خیابان خراسان تهران اجاره کردم

واکثر فیشهای اجاره رو دارم وتمام قبوض مربوط به شهرداری وتابلو مغازه بنام بنده هست ویک خط تلفن ثابت در مغازه بنام هست

وکسبه خیابان خراسان وامنای مسجد لرزاده تهران ومسجد رضوی خیابان خراسان با تایید مهر مسجد وامضا بنده رو تایید کردن وشهادت دادن که ۲۲ سال دراین سرقفلی کاسب بودم بطور کتبی

متاسفانه شخصی طی دوسال گذشته با خریدن ملکیت ملک سرقغلی این مغازه رفته دادخواست علیه بنده به عنوان تصرف عدوانی عنوان کرده وبا سند ملکیت ویک استشهاد کذب ودورغ  وبدون اینکه قراداد جدید باما داشته باشه

قاضی محترم هم رای خله ید داده به نفع صاحب ملک…..

 

حالا بنده چجوری میتونم تمام حق وحقوق رو پس بگیرم با ضرر وزیانم

متشکرم

 

0
عباس حبیبی 8 ماه 35 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )