سقف پاسیو

پرسش

ارسال پرسش حقوقی رایگان در این قسمت، مشاوره حقوقی آنلاین رایگان، هر پرسش حقوقی دارید اینجا بنویسید تا پاسخ آنرا برای

 

 

ایا من می توانم قبل از جلسه رسیدگی دادگاه لایحه دفاعیه خود را تحویل شعبه دهم و در روز دادگاه غیبت کنم شما ارسال کنیم…

0
حسن 12 ماه 87 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )