سلام،،،، منظور از دماده ی ۱۰۳۴قانون مدنی از اینکه هر زنی راک

پرسش

سلام،،،، منظور از دماده ی ۱۰۳۴قانون مدنی از اینکه هر زنی راکه خالی از موانع نکاح باشد میوان خاستگاری نمود چیست؟؟؟ مرسی تشکر….

0
علی 2 سال 151 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )