سلام،مدت 8ماه است که مرا از اداره دولتی که در ان مشغول بکار

پرسش

سلام،مدت 8ماه است که مرا از اداره دولتی که در ان مشغول بکار بودم از انجام کار منع کرده اند باعنوان اینکه من معتاد هستم و نتوانسته اند اثبات کنند هم اکنون بیکار هستم و نمیدانم از طریق چه مرجعی حق خود را دریافت نمایم.با تشکر

0
ابراهیم دوست محمدی 8 ماه 110 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )