سلام آیا هزینه تعویض لامپ های واقع در راهرو و یا درب ورودی

پرسش

سلام
آیا هزینه تعویض لامپ های واقع در راهرو و یا درب ورودی آپارتمان برعهده مستاجر است؟

0
هانیه 1 سال 172 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )