سلام اگه تو محضر ملکی رو سند بزنی میشه عوضش کرد؟ یا طرف ز

پرسش

سلام

اگه تو محضر ملکی رو سند بزنی میشه عوضش کرد؟ یا طرف زیرش بزنه؟

0
hadi_naseri84 4 ماه 120 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse