سلام اگه یه نفر بهم بگه بی شعور فحش محسوب میشه؟

پرسش

سلام
اگه یه نفر بهم بگه بی شعور فحش محسوب میشه؟ مجازاتش چیه؟
ویس صداش رو هم دارم

0
soltanyas 8 ماه 48 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )