سلام ایا زوج در شروط ضمن عقد با این مضمون میتواند بگوید ک

پرسش

سلام

ایا زوج در شروط ضمن عقد با این مضمون میتواند بگوید که:

به هر دلیلی اگر مایل نبودم نباید بروید سره کار؟

تشکر

0
حامد 4 ماه 51 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )