سلام برای خروج از کشور حتئ

پرسش

سلام
برای خروج از کشور حتئ برای یه مدت کوتاه به اجازه پدر نیاز است ؟؟؟من مجرد هستم و تاحالا ازدواج نکردم ٣٠ سال دارم

0
Sodisharifi 2 سال 170 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )