سلام برای واگذاری ملکی ، به خریدار وکالت بلاعزل دادم. با تو

پرسش

سلام
برای واگذاری ملکی ، به خریدار وکالت بلاعزل دادم. با توجه به بروز مشکلاتی از قبیل عدم عودم سفته های اینجانب بعد از مدت 5 سال به دلایل مختلف، آیا امکان باطل کردن وکالت بلاعزل یا ادعای مالکیت در مورد ملک رو دارم؟

0
sadra 12 ماه 122 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )