سلام بنده تا روز ۳۱ شه

پرسش

سلام
بنده تا روز ۳۱ شهریور ۹۷ قرارداد داشتم و هملن روز ساعت ۲.۳۰ ظهر بهم گفتن فردا نرم سر کار

آیا درسته  نباید از قبل اطلاع داشته باشم؟

راهنمایی

 

0
علی 4 ماه 73 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse