سلام بنده میخوام وب سایت مزایده آنلاین ملکی راه ان

پرسش

سلام
بنده میخوام وب سایت مزایده آنلاین ملکی راه اندازی کنم ولی قوانین و مقررات را نمیدانم

به کجا مراجعه کنم؟

و آیا امکان برگزاری مزایده آنلاین وجود دارد یا خیر؟

0
amir-۲۰۱۸ 2 سال 145 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )