سلام خانه را به کسی اجاره داده ام ، ۲۴ آبان قرارداد تمام

پرسش

سلام

خانه را به کسی اجاره داده ام ، ۲۴ آبان قرارداد تمام شد و تا ۱۲ آذر وقت به مستاجر دادم برای تخلیه و مبلغ ۶ ملیون تومان هم به مستاجر برگرداندم ، تمام موارد بالا در قولنامه مکتوب شد ، روزانه ۱۰۰ هزار تومان هم به عنوان جریمه تاخیر مشخص کردیم ( با رضایت دو طرف ) . حالا مستاجر گفته که خانه را تخلیه نمیکند . برای گرفتن حکم تخلیه و گرفتن جریمه باید به دادگاه مراجعه کنم یا به شورای حل اختلاف و چقدر زمان لازم است

0
یونس 4 ماه 71 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )