سلام خسته نباشید آیا با استفاده از قبض برقی که تاریخ نصب آ

پرسش

سلام
خسته نباشید
آیا با استفاده از قبض برقی که تاریخ نصب آن مربوط به سال 62 میباشد میتوان اثبات کرد که خانه دورچینی که آنرا ما خودمان در روستا ساخته ایم(و در آن کنتور برق نصب میباشد) صاحب و مالک آن هستیم و شخص شکایت کننده که هیچ مدرکی ندارد را محکوم کرد.
با تشکر

0
habibdanash 3 ماه 43 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse