سلام در یک معامله به اختلاف خوردم در ماه آینده قصد مسافرت

پرسش

سلام
در یک معامله به اختلاف خوردم
در ماه آینده قصد مسافرت خارج از کشور دارم
طرف معامله اگر شکایت کند درچه صورت میتواند مسیله ممنوع الهروج بوجود بیاره؟

0
mehdi5389 9 ماه 150 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )