سلام در یک معامله به اختلاف خوردم در ماه آینده قصد مسافرت

پرسش

سلام
در یک معامله به اختلاف خوردم
در ماه آینده قصد مسافرت خارج از کشور دارم
طرف معامله اگر شکایت کند درچه صورت میتواند مسیله ممنوع الهروج بوجود بیاره؟

0
mehdi5389 3 هفته 13 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse