سلام غفرانی هستم. در  خصوص تعریف  حق مکتسب به طور جامع

پرسش

سلام

غفرانی هستم.

در  خصوص تعریف  حق مکتسب به طور جامع و کاربردهای آن در موضوعات حقوقی و ثبتی به ایمیل من ارسال نمایید.

با تشکر-غفرانی نبی اله

0
موسسه حقوقی مهر دادگر شمس توس 1 سال 132 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )