سلام قرارداد پیمانکاری فیمابین بنده و یک شخص حقیقی منعقد شد

پرسش

سلام
قرارداد پیمانکاری فیمابین بنده و یک شخص حقیقی منعقد شد. مواردی طبق مفاد قرارداد بر عهده بنده و مواردی هم بر عهده طرف مقابل
مواردی هم از امورات مربوط به ساختمان خارج از مفاد قرارداد بنا به خواسته شفاهی طرف توسط اینجانب انجام گردید
برای مطالبه حق الزحمه موارد خارج از قرارداد عنوان خواسته رو چی بنویسم؟ آیا نیازی به تامین دلیل و اظهارنامه هست؟
ممنون میشم راهنماییم کنید

0
مهدی 1 سال 136 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )