سلام ما ۷خواهر و ۲برادریم .پدرمان سال۸۴ فوت کردند و تمام

پرسش

سلام

ما ۷خواهر و ۲برادریم .پدرمان سال۸۴ فوت کردند و تمام چهل کیلو طلا در مغازه ایشان متعلق به من بود که دختر چهارم و فرزند ششم هستم. با وجود برادران بزرگ تقریبا همه هزینه کفن و دفن و مراسم را پرداخت کردم. به عنوان قرض. مراسم که تمام شد نه تنها کسی با من حساب نکرد بلکه بی خبر رفته و طلاها را برداشتند. بعد از شکایت نصف را دادند و قرار شد با بقیه برادرم کار کند و خرج خانه دهد و هزینه کفن و دفن و مابقی طلا که دو کیلو بود را از فروش ماترک پرداخت کنند. بعد از ۱۳-۱۴ سال  قبول ندارند که باید به من دو کیلو طلا بدهند نه پولش را. می گویند تو بیست میلیون طلب داری ما نهایتا دویست بدهیم  در حالیکه فقط دو کیلو طلا ۷۰۰ میلیون است و کفن و دفن به کنار.در ضمن پدرم در زمان حیات برای هر دو برادرم ملک خرید و شفاها گفت که سهم ارثتان هست ولی وصیت نامه ندارد. الان آنها دو سهم می برند. و به من که همه هزینه ها را دادم  حد و مرز مشخص می کنند. در حالی که در تمام استفتاء های دفتر رهبری و حوزه و …خوانده ام که باید به نرخ روز و عین مال بر گردد.  تکیف چیست؟؟؟

0
Vida beygi 3 ماه 78 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )