سلام من با شخصی به صورت موقت ازدواج کردم و در شروع زندگی مش

پرسش

سلام
من با شخصی به صورت موقت ازدواج کردم و در شروع زندگی مشترک مقداری پول برای خرید وسایل به وی دادم.
اما بعد از یک ماه دعوایمان شد و او یکطرفه صیغه را فسخ کرد. و من برای به دست آوردن پولم دو تکه از وسایل خانه را فروختم.حالا از من شکایت کرده. برای اثبات بیگناهی ام چیکار کنم؟

0
amir.hossein.sh72@gmail.com 4 ماه 112 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse