سلام من در یک شرکت فعالیت میکردم و تا تاریخ ۲۹ اسفند ۹۷ قرا

پرسش

سلام
من در یک شرکت فعالیت میکردم و تا تاریخ ۲۹ اسفند ۹۷ قرارداد دارم
اول اسفند گفتند از فردا نیایم سر کار
حق و حقوق این یک ماهه(اسفند) چه میشود. عیدی و پاداش و سنوات بنده چه میشود.؟
قرارد داد من از مهر شروع شد و شش ماهه بود

0
فرهود 10 ماه 123 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )