سلام من یک بار ازدواج کردم

پرسش

سلام
من یک بار ازدواج کردم و در دوران عقد جداشدم الان مجدد قصد ازدواج دارم و طرف مقابلم کامل ازین جریان مطلعه اما نمیخواد که خانوادش چیزی بدونن.
آیا راهی هست که اسم از شناسنامه پاک بشه؟

0
پریا افشین 4 ماه 50 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )