سلام من یک منزل مسکونی رو میخوام بفروشم و این منزل مسکونی

پرسش

سلام

من یک منزل مسکونی رو میخوام بفروشم و این منزل مسکونی 10 از وامش باقی مانده چطور میتونم وام رو به فروشنده انتقال بدم که بعدا با مشکل عدم پرداخت قسط مواجه نشم؟؟

ممنونم

0
abozaranahid 2 سال 123 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )