سلام پدری که همسرش فوت کرده قصد ازدواج مجدد داره ولی میخو

پرسش

سلام

پدری که همسرش فوت کرده قصد ازدواج مجدد داره ولی میخواد از اموالش چیزی به همسر جدید نرسه و در آینده فقط بین فرزندان خودش تقسیم بشه.چطور باید از لحاظ حقوقی اقدام کنه؟؟

0
hamid 2 سال 213 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )