کشور استونی تابعیت مجازی ارائه میده. آیا اخذ این نوع تابعیت

پرسش

سلام
کشور استونی تابعیت مجازی ارائه میده.
آیا اخذ این نوع تابعیت هم طبق قوانین ایران ممنوعه و مجازات داره؟

0
Aabtin 2 هفته 6 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse